ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Το γυαλί αποτελεί ένα από τα πρώτα υλικά που κατασκευάστηκαν από τον άνθρωπο. Αποτελείται από συστατικά που βρίσκονται ελεύθερα στη φύση. Σήμερα αποτελεί ένα υλικό ευρείας χρήσης, αφού χρησιμοποιείται στην οικοδομή, στη διακόσμηση, στη συντήρηση έργων τέχνης, στην παραγωγή ενέργειας, στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, κλπ.

Επίσης το γυαλί είναι πλήρως ανακυκλώσιμο υλικό και αυτή η ιδιότητά του συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, γι αυτό και η χρήση του προτιμάται όλο και περισσότερο.

Το γυαλί είναι υλικό στερεό και άμορφο, δηλαδή δεν παρουσιάζει κρυσταλλική δομή. Είναι ημιδιάφανο ή διάφανο, εύθραυστο, άκαμπτο και σκληρό. Λόγω της μη κρυσταλλικότητάς του, ο όρος «ύαλος» (γυαλί) ή «υαλώδης» έχει επεκταθεί σημαίνοντας όλα τα άμορφα στερεά. Η διαφάνειά του αφορά στο ορατό φως, γιατί το κοινό γυαλί είναι αδιάφανο για την υπεριώδη ακτινοβολία. Ως υλικό είναι χημικά και βιολογικά αδρανές, πλήρως ανακυκλώσιμο και, κατά συνέπεια, ιδιαίτερα κατάλληλο για πλήθος χρήσεων, όπως στην οικοδομή, στη διακόσμηση, στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, στη συντήρηση έργων τέχνης, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε πολλές άλλες εφαρμογές.